Szkolenia dla szkół

Szkolenia dla szkół

Szkolenia

dla szkół


Bazując na naszych doświadczeniach w pracy nauczycielskiej i setkach godzin zrealizowanych warsztatów dla nauczycieli, proponujemy kilkanaście tematów zajęć. Ich adresatami mogą być zarówno nauczyciele, całe Rady Pedagogiczne, jak i pojedyncze osoby czy zespoły, o szczególnym znaczeniu dla szkół. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, a także ewentualnej samodzielnej konfiguracji warsztatu wg potrzeb.

Współpracujemy z:

1lo1

1lo2

1lo3

1lo4

1lo5

1lo6

1lo7

1lo8

pop (1)

1lo11

sp

adwords