Szkolenia biznesowe

Szkolenia

Biznesowe

 

Szkolenia

Biznesowe

Według badań, wiedza i kwalifikacje przestają być czynnikiem decydującym o zatrudnieniu i sukcesie zawodowym. Najważniejszym kryterium ocenianym przez pracodawców u absolwentów uczelni wyższych są umiejętności interpersonalne – idealny kandydat zdaniem pracodawców musi być przede wszystkim komunikatywny, otwarty na naukę, elastyczny i potrafiący pracować w zespole – wynika z badania przeprowadzonego przez SGH, American Chamber of Commerce i firmę doradczą Ernst & Young.