Certyfikowany Kurs COACHA RODZINNEGO

Certyfikowany Kurs COACHA RODZINNEGO

Certyfikowany Kurs

Coacha Rodzinnego
cel (1)

zapisy (1)


wykladowcyrekrutacja (1)

kwalifikacje (2)

oplaty (2)

miejsce (1)

 

Certyfikowany Kurs Coacha Rodzinnego jest  pierwszą  w Polsce propozycją szybkiego nabycia uprawnień do wykonywania zawodu COACHA RODZINNEGO wg  programu opartego na wieloletniej praktyce wspartej pracą koncepcyjną i badawczą, w stosowaniu coachingu w pracy z rodzinami. Program umożliwia nabycie podstawowych umiejętności coachingowych (narzędzia, metody, techniki i ich zastosowanie) oraz umiejętności psychospołecznych w pracy z rodzinami.

Family balance coaching jest unikatową i dopracowaną w międzynarodowym partnerstwie formułą wsparcia systemu rodzinnego, bazującą na powyższym rozumieniu coachingu rodzinnego. Kluczowe znaczenie ma w tym wypadku dążenie do wieloaspektowego zrównoważania funkcjonowania rodziny, przy założeniu, że system rodzinny najlepiej funkcjonuje w sytuacji osiągnięcia właściwego balansu w wymiarze elastyczności i spójności rodziny. Najważniejszym mechanizmem/warunkiem do osiągnięcia właściwego balansu systemu rodzinnego pozostaje komunikacja. Tylko efektywna komunikacja powodować może właściwy poziom spójności i elastyczności systemu rodzinnego. Family balance coaching jest propozycją ustrukturyzowanych działań wspierających rodziny.

czytaj więcej