WYKŁADOWCY, COACHOWIE, TRENERZY

WYKŁADOWCY, COACHOWIE, TRENERZY

WYKŁADOWCY, COACHOWIE, TRENERZY

DR MAREK KULESZA

Nauczyciel akademicki, badacz społeczny, pedagog, coach społeczny i rodzinny, trener. Manager projektów społecznych, edukacyjnych, wdrożeniowych i badawczych w obszarze integracji społecznej, szkolnictwa wyższego, rozwoju zawodowego i osobistego. Autor publikacji w zakresie zastosowania coachingu w obszarze działań społecznych.

Adiunkt w Katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Twórca koncepcji coachingu rodzinnego oraz zastosowań coachingu w obszarze działań społecznych. Uczestnik oraz autor licznych projektów badawczych, w tym o zasięgu międzynarodowym. Ekspert/konsultant m.in. w zakresie realizacji projektów społecznych, badań społecznych, współpracy między nauką a biznesem.

Inicjator, pomysłodawca oraz kierownik pierwszych studiów podyplomowych „Coaching rodzinny”

 

 

kulesza1

RYSZARD GĄSIORKIEWICZ

Prawnik, pedagog, terapeuta, trener, coach, twórca programów radiowych. Pomysłodawca i kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych o kierunku „Coaching i NLP”. Przedstawiciel na Polskę i trener certyfikujący międzynarodowej organizacji ICI (International Association of Coaching Institute).

Coaching traktuje jako całościowy program rozwoju potencjału klienta, a więc nie odżegnuje się od narzędzi właściwych mentoringowi i psychoterapii, co wyróżnia jego podejście od ogólnie praktykowanego. Wdraża metody coachingu w rozmaitych obszarach na pozór od siebie odległych, od korporacji do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako ekspert od trzech lat współdziała z uczelniami polskimi i niemieckimi, badając i wdrażając nowatorskie metody coachingu w pracy z różnymi grupami społecznymi. Działalność dydaktyczno-wdrożeniową łączy z praktyką osobistą – miesięcznie prowadzi od 15 do 50 sesji coachingowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, coachingowej oraz doradczej z rodzinami.

 

 

ryszard

DR MARTA KULESZA

Psycholog i pedagog, psychoterapeuta, trener, coach, pracownik naukowo–dydaktyczny (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, w tym prowadzenia coachingu i superwizji w formacie indywidualnym i grupowym. Dyplomowany psychoterapeuta integracyjny (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS) z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Prócz kursów coachingu rodzinnego prowadzi szkolenia m.in z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zorientowanej na zasoby, procesów grupowych, zarządzania czasem, uzależnień behawioralnych, treningu kompetencji wychowawczych, treningu interpersonalnego. Autorka koncepcji wykorzystania kategorii „zasoby rodzinne” w diagnostyce oraz pracy terapeutycznej. Autorka prac i artykułów poświęconych problematyce rodziny, zasobów rodzinnych oraz pracy z rodzinami.

 

 

marta-kulesza

EMILIA ŻUREK

Filolog, logopeda, psychosomatoanalityk (Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio-et Somato-Analityque, Strasbourg), coach i mentor (Centre D’entrainement au Coaching & Mentoring, Hecken), mediator, trener, ekspert w międzynarodowych projektach coachingu społecznego, superwizyjnego, rodzinnego.

Od 1997 roku prowadzi sesje coachingowe indywidualne i grupowe z zakresu coachingu menedżerskiego, kariery, coachingu & mentoringu biznesowego oraz life coachingu, coachingu par i związków, coachingu rodzinnego. Specjalizuje się w somatic–coachingu i coachingu relacji. Współpracuje z firmami w zakresie rozwoju tożsamości menedżerskiej, budowaniu zmotywowanych zespołów, skutecznej komunikacji, relacji z klientami, sprzedaży oraz rozwijania kompetencji biznesowych sukcesorów.
Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z szeroko rozumianym biznesem, rozwojem osobistym, pracą z ciałem, rozwojem IE, zarządzaniem stresem, rozwiązywaniem konfliktów, zasadami savoir vivre, mediacjami, superwizją w praktyce oraz doradztwem życiowym i zawodowym.

 

 

admin-ajax

JAN RAUDNER

Inżynier, trener, wykładowca. Absolwent Technische Akademie Wuppertal oraz Southern Institute NLP (USA, Florida). Coach i superwizor. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie coachingowe, terapeutyczne i trenerskie – zarówno w obszarze biznesowym, życiowym jak i społecznym. Coach Master Trainer, NLP Master Trainer, International Trainer, Certyfikat – Lehrtrainer (uprawnienia do samodzielnej certyfikacji trenerów). Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, zmianami w przedsiębiorstwach, wdrażania nowoczesnych metod zarządzania.

Realizator projektów edukacyjnych i szkoleniowych z bogatym doświadczeniem dydaktycznym/trenerskim. Ekspert, trener, coach w międzynarodowych projektach w obszarze coachingu społecznego oraz superwizji.
Autor kilkuset artykułów (m.in. Businessmen, Personel, Sekretariat, Reader’s Digest, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy) oraz książek na temat coachingu i jego zastosowań (Myśli, emocje, przekonania i NLP według Dantego).

 

 

jan

ANDRZEJ HEJDUK

Inżynier elektronik z tytułem magistra (Politechnika Warszawska), ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Główna Handlowa). Aktywny i certyfikowanym coach ICC, posiada certyfikacje narzędzi do identyfikacji i rozwoju osobowości Insights Discovery oraz Extendend Disc. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych z osobami wykluczonymi społecznie oraz członkami rodzin tych osób (bezrobotni, po terapiach związanych z wychodzeniem z różnego rodzaju uzależnień).

Aktywny szkoleniowiec. Trener metodyki PRINCE2™. Specjalizuje się we wspieraniu zarządzania projektami w zakresie organizacyjnym i przywódczym. Kieruje projektami obejmującymi wdrożenia, zmiany procesów, systemy zarządzania, rozwoju organizacji.
Ekspert, trener, coach w międzynarodowych projektach w obszarze coachingu społecznego, coachingu rodzinnego oraz superwizji.

 

hejduk