Cel

Cel

Cel kursu

Na kurs zapraszamy:

– absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), pragnących zdobyć umiejętność realizacji coachingu rodzinnego oraz uzyskać międzynarodowo uznane kwalifikacje coacha ICI,

– specjalistów pracujących z rodzinami, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje/umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy z rodzinami,

– coachów zainteresowanych rozszerzeniem dotychczasowej perspektywy oraz zakresu realizowanych działań, przez nabycie umiejętności pracy z (całymi) rodzinami oraz wykorzystywania wybranych narzędzi coachingowych w pracy grupowej,

– pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych pracą z rodziną i na rzecz rodzin.

 

 

people-office-group-team (2)