Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikaty

CERTYFIKAT  ICI

Certyfikat ICI (International Association of Coaching Institiutes) daje możliwość pozyskania wszechstronnej wiedzy, jak i umiejętności zastosowania narzędzi do wielopłaszczyznowego działania w charakterze coacha. Metodyka działania nawiązuje do technik Neurolingwistycznego Programowania – są to standardy International Association of CoachIng – Institiutes oraz modele tradycyjnego coachingu. Certyfikat jest honorowanym i uznawanym dokumentem w branży psychologiij oraz coachingu. Świadczy o wysokich kompetencjach wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

certy1

CERTYFIKAT COACHA RODZINNEGO

We współpracy środowisk naukowych opracowano unikatowy Certyfikat Coacha Rodzinnego. Jest jedynym dokumentem w Polsce świadczącym o specjalizacji w tej dziedzinie. Jego posiadanie uprawnia do przeprowadzania samodzielnych sesji związanych z kształtowaniem relacji między członkami rodziny. Podczas certyfikacji uczestnik kursu zdobywa niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, przekazane przez ekspertów i coachów rodzinnych.

Certyfikowany Kurs Coacha Rodzinnego realizowany jest przez zespół praktyków – coachów rodzinnych, posiadających bogate doświadczenie w realizacji takiej formuły działań coachingowych i uczestniczących w jej wypracowaniu. W realizacji programu nacisk kładziony jest na praktykę, testowanie i wypróbowanie. Uczestnicy uzyskują możliwość praktycznego ćwiczenia nabywanych umiejętności – zarówno podczas obligatoryjnych praktyk, jednostek ćwiczeniowych, warsztatowych jak i wsparcia superwizyjnego.