Oplaty

Oplaty

Opłaty

Opłata za kurs wynosi 9 900,00 zł netto, istnieje możliwość wpłaty  w dwóch ratach.
Proponujemy negocjowane zniżki dla grup od 10 do 16 osób w różnych rejonach Polski w wysokości 15% wartości kursu.

Koszt uzyskania tylko certyfikatu ICI na rynku polskim to ok. 15 000 złotych.
Opłata za kurs uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem kursu umowie.