Czas trwania kursu

Czas trwania kursu

Czas trwania kursu

Kurs trwa 4 miesiące. Uczestnicy kursu, w grupach od 8 do 16, biorą udział w przewidzianych planem wykładach i ćwiczeniach podczas dwudniowych spotkań. W programie kursu zaplanowane zostały również dwa 2–dniowe wyjazdowe warsztaty komunikacji interpersonalnej z ćwiczeniami relaksacyjnymi i treningiem uważności jako formy redukcji stresu, warsztatami technik/narzędzi coachingowych oraz superwizją (indywidualną/grupową/indywidualną na tle grupy).
Terminy wyjazdów oraz miejsca zostaną ustalone z uczestnikami.

clock-deadline-departure-4090-825x5501