Ja i moje umiejętności

Ja i moje umiejętności

JA I MOJE UMIEJĘTNOŚCI

Cele główne warsztatów tematycznych:

– Diagnoza profilu osobowościowego
– Uświadomienie uczestnikom potencjału w zakresie własnego samokształcenia i samorozwoju
– Wykazanie korzyści podejścia systemowego do własnych umiejętności
– Nauczenie wzbudzania zachowań mających na celu dalszy rozwój umiejętności interpersonalnych
– Wykazanie bezpośredniego i pośredniego przełożenia organizacji życia służbowego na życie prywatne oraz sposób postrzegania świata

Tematyka:

– Kim jestem – mój profil osobowościowy i moje style działania
– Wpływ i charakter otoczenia, w jakim działamy
– Wyznaczanie celów w życiu biznesowym i pomysłów na ich realizację
– Nowoczesne cv – analiza praktyczna oraz dostosowanie ich do dzisiejszych wymagań rynkowych
– Samoorganizacja – dlaczego jest ważna, jakie są rodzaje, które elementy można wprowadzić od razu
– Networking – zdefiniowanie pojęcia „relacja biznesowa”, odróżnienie jej od towarzyskiej czy prywatnej, sposoby nawiązywania i utrzymywania relacji
– Zarządzanie czasem – analiza dobrych nawyków, dlaczego prowadzimy kalendarz
– Znaczenie podstawowych umiejętności IT – jak można pomóc sobie zarządzać czasem i zadaniami poprzez wykorzystanie ogólnodostępnych aplikacji  (tutaj    rozmawiamy o zasadach i obszarach, w których wykorzystujemy aplikacje na komputery i urządzenia mobilne, nie ćwiczymy ich obsługi)
– Kreatywność w życiu służbowym – co oznacza, najczęstsze pułapki
– Kultura osobista i savoir-vivre – waga wiedzy i zastosowania, dlaczego tworzą przewagę w biznesie
– Rozwój własnych zainteresowań – czemu często pomijane lub uznane za mało ważne, z czego składa się nasza osobowość, zalety rozbudowanych, aktywnie  uprawianych zainteresowań