Ja w interakcji z innymi

Ja w interakcji z innymi

JA W INTERAKCJI Z INNYMI

Cele główne warsztatów tematycznych:

– Diagnoza umiejętności komunikacyjnych
– Zbudowanie świadomości własnych mocnych i słabych stron w relacjach biznesowych
– Zarządzanie emocjami
– Budowanie relacji z klientem w oparciu o profesjonalne standardy
– Efektywne wykorzystywanie umiejętności autoprezentacji w osiąganiu celów biznesowych

Tematyka:

– Ja jako marka – do czego dążymy w naszej karierze biznesowej, przyjęcie odpowiedzialności
– Komunikacja pisemna – podstawowe zasady pisania maili, listów, artykułów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobre praktyki i najczęstsze błędy
– Komunikacja ustna – różnica między formalną a nieformalną, umiejętności w zakresie tzw. „small talk”
– Sztuka prezentacji własnych opinii w klarowny, zrozumiały sposób – podstawowe zasady dyskusji merytorycznej oraz asertywności
– Wystąpienia publiczne – zasady wystąpień publicznych przed widownią oraz przed kamerą, dlaczego w dzisiejszym, pełnym kamer świecie, wysokie umiejętności w tym zakresie to atut?
– Umiejętności aktywnego słuchania – techniki, ćwiczenia i korzyści
– Niewerbalne umiejętności komunikacyjne – charakterystyka, najczęstsze błędy, świadome zarządzanie językiem ciała
– Dawanie/przyjmowanie krytyki – jakie korzyści można uzyskać, wsłuchując się w słowa krytyki pod swoim adresem, jak wyrażać samemu krytykę, aby była merytoryczna i motywująca
– Zarządzanie projektami – charakterystyka etapów planowania, implementacji oraz kontroli
– Assessment center – charakterystyka ról, które przyjmujemy w grupie, oraz sposobów, w jaki możemy sformować efektywny zespół
– Obsługa klienta – zasady, standardy, definicja Walta Disneya, klient wewnętrzny i zewnętrzny
– Zachowanie skoncentrowane na kliencie – żelazne zasady, dlaczego od nich zależy nasze postrzeganie przez klienta
– Unikanie negatywów w komunikacji z klientem – przegląd najczęstszych pułapek, powody ich popularności
– Etapy rozmowy z klientem
– Typy klientów – charakterystyka i sposoby dotarcia
– Trudny klient – charakterystyka, zasady obsługi
– Obsługa klienta na targach i konferencjach – triada działań targowych: przed, w trakcie i po
– Zarządzanie konfliktem