Ja w organizacji

Ja w organizacji

JA W ORGANIZACJI

Cele główne warsztatów tematycznych:

– Rozwijanie kompetencji menedżerskich – w zakresie m.in. współpracy w grupie, przywództwa, delegowania
– Wykształcenie umiejętności budowy własnego wizerunku
– Zarządzanie emocjami

Tematyka:

– budowanie wizerunku w organizacji
– Zarządzanie projektami – charakterystyka etapów planowania, implementacji oraz kontroli
– Zarządzanie konfliktem
– Podstawowe personalne kompetencje menedżerskie
– Budowanie zespołu – cele tworzenia zespołów i zasady ich powstawania
– Style kierowania zespołem – charakterystyka
– Efektywna komunikacja w zarządzaniu zespołem
– Zespół zorientowany na cel – motywacja do efektywniejszej pracy
– Problemy i konflikty w zespole – odkrywanie przyczyn i ich rozwiązywanie
– Techniki negocjacyjne – style negocjacji i ich cele.
– Zmiany w organizacjach – powody, przyczyny, problemy; organizacja ucząca się
– Budowanie samooceny
– Delegowanie – kiedy i jak delegować, jak monitorować nie osłabiając motywacji
– Samorozwój – czy realizujemy swoje cele przez pracę w zespole?
– Stres – sposoby radzenia sobie z nim – na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym