Budowanie efektywnych i trwałych relacji z innymi w życiu prywatnym i zawodowym

Budowanie efektywnych i trwałych relacji z innymi w życiu prywatnym i zawodowym

3. Budowanie efektywnych i trwałych relacji z innymi w życiu prywatnym i zawodowym

  • analiza przekonań nt. relacji
  • praca nad pozycjami życiowymi
  • praca nad stanami Ja wg założeń analizy transakcyjnej
  • analiza transakcji zawieranych z innymi ze względu na konsekwencje emocjonalne i efekty jakie one powodują
  • gry psychologiczne jako specyficzny rodzaj komunikacji interpersonalnej