Mechanizmy mobbingu i molestowania

Mechanizmy mobbingu i molestowania

8. Mechanizmy mobbingu i molestowania

• mobbing i molestowanie z perspektywy społecznej
• analiza dynamiki zjawiska mobbingu i/lub molestowania
• profilaktyka antymobbingowa
• mobbing „fantomowy”
• odpowiedzialność za działania mobbingowe