Ocenianie efektów pracy nauczyciela

Ocenianie efektów pracy nauczyciela

3. Ocenianie efektów pracy nauczyciela

• przedmiot oceny
• zasady formułowania konstruktywnej „oceny kształtującej”
• motywowanie przez ocenianie
• pozytywna i negatywna informacja zwrotna