Pod latarnią najciemniej. Praktyczne szukanie rozwiązań

Pod latarnią najciemniej. Praktyczne szukanie rozwiązań

14. „Pod latarnią najciemniej. Praktyczne szukanie rozwiązań”

Praca w szkole nieustannie zmusza do stawiania czoła wielu problemom. Częstym doświadczeniem wielu zespołów jest to, że szczegółowe, czasochłonne budowanie rozumienia „tego, co nie działa” nie gwarantuje znalezienia rozwiązania. Jak więc działać nie tylko skutecznie ale i bardziej efektywnie?
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu (SFA) to zestaw elastycznych narzędzi pozwalających na względnie szybkie zidentyfikowanie możliwych do podjęcia i potencjalnie optymalnych działań zmierzających w kierunku realizacji określonego celu. Pozwala rozpoznać dostępne wskazówki rozwiązania, zidentyfikować to, co dzieje się kiedy „problem” się nie pojawia oraz wzmocnić użyteczną zmianę. Nawet niewielkie zmiany zmierzające w pożądanym kierunku mogą zostać wzmocnione i mieć wielki skutek.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników prostych, logicznych ale i elastycznych reguł, pozwalających na identyfikację użytecznych aspektów sytuacji i planowania na ich podstawie dalszych skutecznych działań.
Szkolenie koncentrować się będzie na sytuacjach określonych przez uczestników jako trudne czy szczególnie wymagające.

Uczestnicy szkolenia:

 • zapoznają się z filozofią Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu i jej praktycznymi implikacjami
 • nauczą się elementów kluczowych dla skutecznego stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu
 • poznają w praktyce zestaw narzędzi dotyczących:
  – użytecznego formułowania celów
  – stosowania techniki „skalowania”
  – utylizacji „wyjątków”
  – definiowania i wykorzystywania dostępnych zasobów
  – sztuki motywowania siebie
  – skutecznego używania komplementów
  – rewidowania efektywności i modyfikowania procesu