Kierowanie zespołem nauczycieli i pracowników szkoły

Kierowanie zespołem nauczycieli i pracowników szkoły

4. Kierowanie zespołem nauczycieli i pracowników szkoły

• kierowanie a przywództwo
• cechy idealnego kierownika
• sposoby budowania autorytetu
• style kierowania
• badanie własnych predyspozycji w sposobie pracy z zespołem
• zasady budowania zespołu
• różnice indywidualne i ich wpływ na sposób pracy z poszczególnymi osobami
• zasady efektywnej pracy zespołu
• role członków zespołu
• procesy zachodzące w zespole
• reguły organizowania pracy zespołu
• zasady delegowania zadań
• etapy rozwoju pracownika
• diagnoza przepływu informacji w zespole
• prowadzenie rozmów oceniających i udzielanie informacji zwrotnej
• rozwijanie kompetencji przywódczych