„Zespół – wyzwanie i siła różnorodności”

„Zespół – wyzwanie i siła różnorodności”

15. „Zespół – wyzwanie i siła różnorodności”

Kompetencje związane z komunikacją, współpracą oraz kierowaniem innymi należą do kluczowych w pracy każdego nauczyciela. Proponowany warsztat oparty jest na Modelu Uczenia przez Doświadczenie Davida Kolba. W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z niezwykle ciekawym i użytecznym narzędziem edukacyjnym, które stwarza okazję do pogłębionej refleksji nad znaczeniem aktywności w kierowaniu zespołem, procesem określania ról w grupie oraz mocnymi i słabymi stronami ćwiczących. Chcąc tworzyć zespół, który będzie skuteczny i kreatywny, warto wiedzieć nie tylko jak unikać problemów wynikających z różnic pomiędzy ludźmi ale również jak wykorzystać ową różnorodność tak, by wpływała pozytywnie na efektywność działania.

Warsztat ma na celu:

 • pogłębić zrozumienie własnego funkcjonowania w grupie,
 • dostarczyć uczestnikom praktycznych narzędzi użytecznych w komunikacji ze współpracownikami, rodzicami oraz uczniami
 • dać okazję do przećwiczenia nowych umiejętności w sprzyjających warunkach.
  Program:
  1. Model Uczenia przez Doświadczenie D. Kolba
  2. Wprowadzenie do zadania dla grup
  3. Ćwiczenie „Ślepy kwadrat”
  4. Omówienie doświadczenia
  5. Wnioski i możliwości ich wykorzystania