Motywacja. Budzenie motywacji uczniów i automotywacja nauczyciela

Motywacja. Budzenie motywacji uczniów i automotywacja nauczyciela

9. Motywacja. Budzenie motywacji uczniów i automotywacja nauczyciela

• pojęcie i znaczenie motywacji
• rodzaje motywacji
• źródła motywacji
• analiza przekonań nt. motywacji
• motywowanie a wywieranie wpływu