„Popiół i diament – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w roli nauczyciela”

„Popiół i diament – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w roli nauczyciela”

12. „Popiół i diament – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w roli nauczyciela”

Utrata radości z robienia tego co się robić lubi, a czasem nawet kocha, to wielka strata dla wszystkich. Strata dla osoby doświadczającej objawów wypalenia zawodowego, jej bliskich, uczniów, współpracowników i przełożonych. Na szczęście można tę radość pielęgnować i, jeśli gdzieś się zapodziała, odnaleźć. Wspaniała podróż zaczyna się banalnym pierwszym krokiem a mała zmiana może zrobić wielką różnicę.

Warsztat ma na celu:

 • dostarczenie wiedzy związanej z wypaleniem zawodowym nauczycieli oraz z mechanizmami do niego prowadzącymi,
 • dostarczenie wiedzy związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu
 • umożliwienie autodiagnozy w zakresie ryzyka wypalenia zawodowego oraz w zakresie zasobów pomocnych w zapobieganiu i przeciwdziałaniu jego wystąpieniu,
 • stworzenie zindywidualizowanych programów zapobiegania i/lub przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
  Program:
  1. Przyczyny i objawy wypalenia zawodowego
  2. Autodiagnoza w zakresie wypalenia zawodowego
  3. Istota i mechanizmy przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
  4. Autodiagnoza w zakresie potencjalnie pomocnych zasobów
  5. Rola osobistych wartości, priorytetów i potrzeb w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu
  6. Związek wypalenia zawodowego ze stresem i brakiem równowagi w różnych obszarach życia (praca, rodzina, rozwój osobisty)
  7. Radzenie sobie ze stresem, wyzwaniami i zmianami w kontekście wypalenia zawodowego
  8. Plan działania – co mogę zrobić dla siebie, o co mogę poprosić innych.