Wywieranie wpływu

Wywieranie wpływu

5. Wywieranie wpływu

• wywieranie wpływu a przestrzeń indywidualna
• podstawy komunikacji perswazyjnej
• techniki wywierania wpływu
• wywieranie wpływu a manipulacja