Komunikacja w radzie pedagogicznej

Komunikacja w radzie pedagogicznej

1. Komunikacja w radzie pedagogicznej

  • podstawy komunikacji interpersonalnej
  • zasady komunikacji poziomej i pionowej
  • znaczenie faktów i opinii
  • aktywne słuchanie
  • sposoby zadawania pytań i pozyskiwania informacji
  • indywidualne preferencje komunikacyjne (m.in. różnice w komunikacji w zależności od stylów percepcyjnych i poznawczych)
  • zasady udzielania informacji zwrotnej
  • gry psychologiczne jako specyficzny rodzaj komunikacji interpersonalnej