Efektywna komunikacja z rodzicami

Efektywna komunikacja z rodzicami

2. Efektywna komunikacja z rodzicami

  • podstawy komunikacji interpersonalnej
  • sposoby zadawania pytań i pozyskiwania informacji
  • błędy w komunikacji
  • budowanie partnerskiej postawy w relacji z rodzicami
  • podstawy asertywności
  • gry psychologiczne jako specyficzny rodzaj komunikacji interpersonalnej