Etyczny wymiar pracy nauczyciela

Etyczny wymiar pracy nauczyciela

11. Etyczny wymiar pracy nauczyciela

  • diagnoza dominujących postaw w relacji z innymi
  • analiza konsekwencji danej postawy na relacje z uczniami i innymi nauczycielami
  • komunikacja bez przemocy
  • rozwiązywanie dylematów etycznych w pracy nauczyciela