Warsztat pracy nauczyciela

Warsztat pracy nauczyciela

6. Warsztat pracy nauczyciela

  • autorytet i charyzma nauczyciela
  • metody pracy z uczniem akcentujące jego aktywność własną
  • metoda projektów i metoda portfolio
  • narzędzia moderowania rozwiązywania problemów przez uczniów
  • samoocena uczniów jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za wyniki