Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela: charyzma i etyka

Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela: charyzma i etyka

7. Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela: charyzma i etyka

  • budowanie profesjonalnej postawy opartej na podejściu ja ok – ty ok
  • różne aspekty etyki w zawodzie nauczyciela
  • elementy charyzmatycznej komunikacji
  • metody pobudzania skupienia i koncentracji uczniów