Przygotowanie do wczesnej interwencji terapeutycznej

Przygotowanie do wczesnej interwencji terapeutycznej

10. Przygotowanie do wczesnej interwencji terapeutycznej

• diagnoza potrzeb rozwojowych dziecka
• proces wczesnej interwencji terapeutycznej
• integracja sensoryczna
• podstawy pracy logopedycznej