„Bezlitosna łaska – praca z uczniem wymagającym”

„Bezlitosna łaska – praca z uczniem wymagającym”

13. „Bezlitosna łaska – praca z uczniem wymagającym”

Praca z uczniem stanowiącym wyzwanie dla nauczyciela może być ciekawa ale jest też bardzo wymagająca. Również dlatego, że konfrontuje nas z nami samymi – naszymi emocjami, reakcjami i nawykami. Czasem wymaga dużej elastyczności, innym razem żelaznej konsekwencji. Jak podjąć to wyzwanie, które jest prawdziwą „bezlitosną łaską” w pracy każdego nauczyciela? Jak zmienić swoje nastawienie by „trudny przypadek” uczynić swoim najlepszym nauczycielem? Zarówno praktyka jak i badania pokazują, że uczymy się efektywniej gdy możemy odnieść nową informację do własnego doświadczenia, znaleźć rozwiązania dopowiadające naszym potrzebom i stylowi działania oraz zastosować nowe zachowania w praktyce. Z tych właśnie powodów warsztat w znacznym stopniu koncentruje się na doświadczeniach i potrzebach uczestników.

Warsztat ma na celu:

  • umożliwić zrozumienie problemu „trudnego ucznia” z różnych perspektyw,
  • dostarczyć uczestnikom praktycznych narzędzi w pracy z uczniami, którzy stanowią wyzwanie dla nauczyciela,
  • dać okazję do przećwiczenia nowych umiejętności w sprzyjających warunkach.

Program:

1. Typologia uczniów sprawiających trudności.
2. Związek rozumienia – emocji – działania.
3. Zachowania utrudniające i wspierające efektywną komunikację.
4. Zasady wstępnej diagnozy ADHD, zaburzeń zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntowniczego.
5. Sukcesy i komplementy – czyli na czym się skoncentrować i czego robić jak najwięcej.
6. Pułapki – na co uważać w pracy z trudnym uczniem.
7. Rola i zasady współpracy z rodzicami.
8. Interwencje – problemy i rozwiązania na przykładach.