Moderowanie pracy nauczycieli

Moderowanie pracy nauczycieli

2. Moderowanie pracy nauczycieli

• moderacja a inne metody prowadzenia pracy zespołu
• zasady moderacji pracy
• wykorzystanie moderacji do grupowego rozwiązywania problemów
• narzędzia moderacji pracy grupy