Coaching jako narzędzie pracy z zespołem

Coaching jako narzędzie pracy z zespołem

1. Coaching jako narzędzie pracy z zespołem

  • czym jest coaching?
  • zastosowanie coachingu w rozmowach z nauczycielami
  • coaching a motywacja
  • zasady prowadzenia rozmów coachingowych