Sprawne zarządzanie wiedzą

Sprawne zarządzanie wiedzą

Sprawne zarządzanie wiedzą

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem wiedzą. Uczestnicy zdobędą podstawowe informacje na temat oceny zapotrzebowania na wiedzę, uczenia się, selekcji źródeł wiedzy, budowy i zastosowania prostych systemów wiedzy.

Uczestnicy szkolenia, wdrażając rozwiązania rekomendowane na szkoleniu mogą uzyskać:
– większą efektywność uczenia się
– umiejętności zdobywania i zatrzymywania wiedzy
– umiejętność budowania osobistych systemów gromadzenia wiedzy

Szczegółowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia:  
1. Ocena zapotrzebowania na wiedzę
2. Źródła wiedzy
– Kryteria oceny źródeł wiedzy
– Ocena wiarygodności źródeł wiedzy
– Techniki skutecznego wyszukiwania informacji w Internecie
– Subskrypcja źródeł wiedzy – systemy RSS
3. Uczenie się
– Mechanizmy zapamiętywania – tryby pracy umysłowej, rodzaje pamięci
– Techniki fragmentacji wiedzy
– Zapamiętywanie z wykorzystaniem metody SR (spaced repetition)
4. Budowa systemów wiedzy
– Przegląd oprogramowania
– Budowa bazy źródeł z wykorzystaniem systemu Pocket
– Budowa bazy źródeł z wykorzystaniem systemu Evernote

Istotnym elementem jest prezentacja i wdrożenie rozwiązań zarządzania czasem wykorzystująca nowoczesne aplikacje internetowe i mobilne.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej dyskusji połączonej z warsztatami i ćwiczeniami.

bg3a0047-683x1024

Prowadzi:

dr Bartłomiej Kurzyk

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu, w zakładzie Podstaw Marketingu. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w tym w szczególności związanych z wykorzystaniem Internetu i innych, mniej standardowych działań. W ramach programu studiów dziennych, prowadzę zajęcia m.in. z obszarów podstaw marketingu, zachowania konsumenta, zintegrowanej komunikacji marketingowej, komunikacji w biznesie, budowy stron WWW.