Coaching systemowy

Coaching systemowy

Coaching systemowy

Coaching systemowy ma zastosowanie w pracy indywidualnej i grupowej, do której mogą być angażowani jako reprezentanci ludzie oraz symbole (kartki, drobne przedmioty, figurki itp.). Podstawą metody jest założenie, że każda organizacja stanowi system powiązanych ze sobą elementów: pracowników, klientów, właścicieli, produktów, usług, misji, marek itd. Każdy system ma własną dynamikę, inną niż indywidualna dynamika osób w nim zatrudnionych. Dynamika to oddziaływanie pomiędzy elementami systemu a relacjami łączącymi te elementy. To one wpływają na zachowania ludzi w systemie, ich poczucie zadowolenia bądź niezadowolenia z pracy a także efektywność organizacji. Ten rodzaj powiązań pozostaje zazwyczaj poza świadomością systemu.

Coaching systemowy przez wprowadzenie reprezentantów ludzi, funkcji, ról, pojęć abstrakcyjnych (np. misji, nowego produktu, zasobów itd.), pozwala zidentyfikować źródła blokad w systemie, pomaga znajdować rozwiązania trudności i testować alternatywy przyszłych działań.

Zaletą metody jest fakt, że nie wymaga ona angażowania całego zespołu organizacji, co znacznie zmniejsza koszty.

Dynamika coachingu systemowego, jego psychodramatyczny charakter, praktycyzm, siła oddziaływania i ujawniania ukrytych, skomplikowanych powiązań między elementami systemów, możliwość sprawdzania rozwiązań, które jeszcze nie zostały wdrożone, to niewątpliwe atuty metody.

CELE COACHINGU SYSTEMOWEGO DLA ORGANIZACJI
– ujawnianie i analiza pułapek i uwikłań strukturalnych (np. niejasnych struktur organizacji, niejasno zdefiniowanych ról i miejsc pracy),
– przygotowanie i monitorowanie działań, w tym na próbę (np. planowanie aktywności, wyznaczanie celów, restrukturyzacja),
– przygotowywanie decyzji personalnych,
– analiza postaw przywódczych i struktury władzy,
– ujawniania obszarów konfliktów personalnych oraz dostarczanie wskazań do ich rozwiązań (np. ukryte koalicje, przemieszanie sfery prywatnej i służbowej, zachowania uzurpatorskie, wykluczenia, mobbing),
– wyjaśniania relacji i przygotowania gruntu dla rozwiązań w firmach rodzinnych,
– rozumienie kultury przedsiębiorstwa i poprawy klimatu pracy,
– kierowanie organizacji / firmy na zadania, cele, klientów,
– pomoc w sytuacjach decyzyjnych.

CELE COACHINGU SYSTEMOWEGO DLA KLIENTA
– odnalezienie swojego miejsca w firmie,
– uzyskanie wskazań dotyczących podjęcie decyzji o ścieżce kariery zawodowej,
– znalezienie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym,
– poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach: powtarzających się utrat miejsc pracy, niepowodzeń związanych z kondycją finansową, poczucia niewykorzystania swojego potencjału zawodowego, życia poniżej możliwości, konfliktów w miejscu pracy, poczucia niedoceniania i zagubienia w obszarze zawodowym; praca na własny rachunek czy na etacie; superwizja pracy rozwojowej dla pracowników; rozwijanie zasobów i zaangażowania.

FORMA REALIZACJI

  1. Grupa zamknięta dla organizacji złożona z jej przedstawicieli (właściciele bądź osoby, które uzyskały zgodę przełożonych na zajmowanie się zgłaszanymi sprawami)
  2. Grupa otwarta
  3. Praca indywidualna

 

 

krzysztof-1024x1001

Prowadzi:

dr Krzysztof R. Karauda

Doktor nauk humanistycznych, z wykształcenia historyk, z zamiłowania i pasji psycholog, psychoterapeuta. Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. W swojej pracy odwołuje się do założeń systemowych, psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych , egzystencjalnych; spożytkowuje hipnoterapię naturalistyczną i tradycyjną oraz terapie bazujące na pracy z ciałem. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie.